Välkommen till

SD Askersund Laxå

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Detta skiljer Sverigedemokraterna Askersund från sjuklövern

- Använda inte skattepengar till att driva hobbyverksamhet. Låt musikskolan få möjlighet att utvecklas i det lokala näringslivet.

Detta skiljer Sverigedemokraterna Askersund från sjuklövern

- Sluta sätt kommunen i mer skuld. Askersunds kommun är oerhört högt belånad och har inte i dagsläget en befolkning som kan bära upp den.

Detta skiljer Sverigedemokraterna Askersund från sjuklövern

- Behåll alla ytterskolor, inklusive Snavlunda och flytta tillbaka alla 6:or till mellanstadiet. - Behåll de förskolor som är och bygg fler där det behövs men inte någon stor förskola med 6 avdelningar. - Kräv att Sydnärkes utbildningsförbund håller en jämförbar budget som tex år 2014 innan den oansvariga migrationen satte sina spår och blev oerhört kostsam för skattebetalarna i kommunen.

Vi vill ha en välfärd värd namnet

Vi tycker att svensk välfärd ska prioritera svenska medborgare. Sjukvården ska vara tillgänglig i hela vårt land, oavsett plånbokens storlek. Vi vill ge vårdpersonal en förbättrad arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och en bra lönenivå. Vi vill ha en skola som prioriterar kunskap och ordning, där både lärare och elever trivs och kan prestera. I vårt Sverige får äldre en pension som det på riktigt går att leva på.

Aktuellt

Kulturnämnden Askersund

I denna nämnd har Sverigedemokraterna en stark käpphäst gentemot de andra partierna. För Sverigedemokraterna är det viktigt att de skattepengar vi tar från vårt folk används till gemensamma uppgifter så som skola, vård och omsorg. Dessa delar är kommunen lagförda att handha och sköta. I Askersund används ca 4 miljoner av skattepengarna till musikskolan som […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Örebro län