Invandringen har ökat för varje år till Askersunds kommun under tio års tid. Detta sker oavsett vilka i sjuklövern som sitter i styret. En tanke av att tjäna på invandring på grund av utjämningssystemet tycks drivas. Detta är något som Sverigedemokraterna starkt ifrågasätter. Askersunds kommun har sedan tidigare lägre förvärvsarbetare än jämförbara kommuner i Sverige. Att öka invandringen där man vet att genomsnittet för varje invandrare är -74 tkr/år hjälper inte Askersunds kommun att öka skattebidragare till kommunen och kommer bli otroligt kostsamt för socialnämnden som stadigt har ökat sina kostnader under årens lopp.

Belåningen för Askersunds kommun ligger betydligt högre än genomsnittet för belåningen/invånare i Sveriges kommuner. Detta är något som Sverigedemokraterna har påtalat och ifrågasatt när sjuklövern vill höja lånen för att ”investera” i kostsamma projekt. Det svenska folket tillsammans med kommunerna är världens mest belånade befolkning. Att inte kunna hushålla med sin ekonomi kommer kunna få förödande konsekvenser i framtiden.

Stundtals kommer klimatalarmismen upp på tapeten där felaktig fakta om till exempel fler stormar med högre intensitet kommer visa sig trots att den fakta som finns att hämta från universiteten visar på motsatsen. Även koldioxidalarmen dyker regelbundet upp. Sverigedemokraterna är snabba på att påtala dessa grova fakta fel och ställer ofta frågan till de som alarmerar; Vilken är den optimala koldioxidhalten? Som oftast utges inget svar då de som alarmerar ofta inte har någon vetskap om vilken koldioxidhalt som finns i luften. Sverigedemokraterna röstar enhetligt och utan tvekan emot vindkarftverk.