I denna nämnd har Sverigedemokraterna en stark käpphäst gentemot de andra partierna. För Sverigedemokraterna är det viktigt att de skattepengar vi tar från vårt folk används till gemensamma uppgifter så som skola, vård och omsorg. Dessa delar är kommunen lagförda att handha och sköta. I Askersund används ca 4 miljoner av skattepengarna till musikskolan som är ett hobbyintresse för barn och unga. Askersund har ca 1500 barn och unga som bedriver sin fritid på olika sätt. En stor andel är motorintresserade. Det är ungefär lika många barn och unga som är intresserade av hästar som av musik i vår kommun. Trots detta är det endast musikskolan som tillges flera miljoner varje år av skattepengar. I kommunen har vi ett näringsliv som är aktiva inom musik och denna typ av kultur. Därför anser Sverigedemokraterna att musikskolan ska avvecklas från att bedrivas med skattepengar och i stället få möjlighet att utvecklas i det lokala näringslivet.