Likväl som det krävs ett utdrag ur belastningsregistret för att få anställning i barn- och utbildningsnämnden så anser Sverigedemokraterna att detta även ska gälla i socialnämnden. Som personal kommer man väldigt nära inpå invånarna runt om i vår kommun. Det ska krävas att man som anställd kan visa att man har hållit sig inom lagens ramar.

Som kommunens största arbetsgivare är det viktigt att kunna lita på sin personal. Då tjänstemän i slutändan inte har något tjänstemannaansvar men som oftast höga löner är Sverigedemokraternas mål att minska antal tjänstemän och lägga större ansvar hos personalen och personalgrupperna som arbetar ute i verksamheterna. Ha fler offentliga verksamheter ute på orterna som till exempel hemtjänsten och behålla alla förskolor och grundskolor på plats. Det svenska folket är känt för att vara väldigt arbetsam, uppfinningsrika och vilja ta ansvar. Detta är något som är viktigt att ta tillvara på.