Vatten- och avloppssytemet är ålderdomligt och planen för att hålla efter detta har varit långt mer än undermåligt. Utan fungerande vatten- och avlopp kastas vår levnadsstandard snabbt tillbaka cirka hundra år och med det tillkommer sjukdomar och missär. Dagens minoritetsstyre har arbetat med att styra upp detta viktiga arbete och gjort en plan för hur detta svåra och kostsamma problem ska lösas. Då det kommunala vatten- och avlopp som kommunen handhar inte får bekostas med skattemedel har en kraftig höjning krävts. Detta har Sverigedemokraterna förståelse för och står bakom.

Även underhåll av kommunens fastigheter har varit extremt undermålig. Det har saknats en god plan och översikt över vilka kostnader och projekt som väntas komma. Sverigedemokraterna ifrågasätter starkt föregående styrets kunskap och förmåga av att styra kommunen kring dessa områden.

Ett annat omtalat projekt som föregående styre har misslyckats totoalt med är den välkända bron till Borgmästarholmen. Detta projekt har gått långt över den rimliga nivå som bekostas av skattemedel och en höjningen av hyra för båtplats bör ske i en hög utsträckning för att minska kostnaden för skattebetalarna. Större andel av de som hyr båtplats vid denna bro bor inte i kommunen. Även arbetet för detta projekt visar på att föregående styre inte klarar av att hantera ekonomi eller ansvar över ett mer kostsamt projekt. Liknande utfall har vi även med Edöprojektet där det nu byggs hus och flertalet tomter är sålda men som slutar med ett kraftigt minussaldo för skattebetalarna i kommunen. Ett annat är bygget av bowlingbanan och den stora fastigheten. Att detta var något som var återkommande och miljontals skattemedel rullade från vår kommun är inget som dåvarande styre skäms över, inte heller visar de minsta ånger eller ett ursäktande.