Interpellation till Caroline Dieker

Vi Sverigedemokrater är kritiska till den ökande invandringen som sker till kommunen. Forskning visar att invandringen är en oerhörd stor belastning för samhället när den sker i för hög takt. Under de senaste tio åren har invandringen ökat drastiskt till kommunen. De senaste tre åren har Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna styrt kommunen. 

  1. Jag undrar hur stor andel invandring med utomeuropeisk bakgrund som Caroline Dieker anser att Askersunds kommun ska ha? 
  2. Hur ska Caroline Dieker handla för att denna andel ska efterföljas? 

/Lina Särén