Motion

Krav på utdrag ur belastningsregister

Sverigedemokraterna Askersund anser att utdrag ur belastningsregistret ska krävas av alla som är anställda inom socialförvaltningen i Askersund. I socialförvaltningen är flertalet berörda i en utsatt situation. Det är viktigt att den som är i behov av vård eller omsorg kan lita på vår personal i så hög utsträckning som möjligt. Därför anser Sverigedemokraterna Askersund:  

– Att ett utdrag ur belastningsregister ska krävas inför anställning i socialförvaltningen.