Klarspråk mars -23

Kulturnämnden Askersund

I denna nämnd har Sverigedemokraterna en stark käpphäst gentemot de andra partierna. För Sverigedemokraterna är det viktigt att de skattepengar vi tar från vårt folk används till gemensamma uppgifter så som skola, vård och omsorg. Dessa delar är kommunen lagförda att...
Klarspråk mars -23

Barn- och utbildningsnämnden Askersund

Grundskola I denna nämnd har Sverigedemokraterna varit tydliga med att de vill behålla alla skolor i den utsträckning som de har varit i och att flytta tillbaka åk 6 till mellanstadiet. Förvaltningen har inte kunnat visa på att det finns någon ekonomisk vinst i sin...
Klarspråk mars -23

Tekniknämnden Askersund

Vatten- och avloppssytemet är ålderdomligt och planen för att hålla efter detta har varit långt mer än undermåligt. Utan fungerande vatten- och avlopp kastas vår levnadsstandard snabbt tillbaka cirka hundra år och med det tillkommer sjukdomar och missär. Dagens...
Klarspråk mars -23

Socialnämnden Askersund

Likväl som det krävs ett utdrag ur belastningsregistret för att få anställning i barn- och utbildningsnämnden så anser Sverigedemokraterna att detta även ska gälla i socialnämnden. Som personal kommer man väldigt nära inpå invånarna runt om i vår kommun. Det ska...