Nyheter

Kommunstyrelsen Askersund

Invandringen har ökat för varje år till Askersunds kommun under tio års tid. Detta sker oavsett vilka i sjuklövern som sitter i styret. En tanke av att tjäna på invandring på grund av utjämningssystemet tycks drivas. Detta är något som Sverigedemokraterna starkt ifrågasätter. Askersunds kommun har sedan tidigare lägre förvärvsarbetare än jämförbara kommuner i Sverige. […]

läs mer

Det här är Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av […]

läs mer