Vad vi vill

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Motioner

Interpellation om hur hög invandring kommunen ska ha

Interpellation till Caroline Dieker Vi Sverigedemokrater är kritiska till den ökande invandringen som sker till kommunen. Forskning visar att invandringen är en oerhörd stor belastning för samhället när den sker i för hög takt. Under de senaste tio åren har invandringen ökat drastiskt till kommunen. De senaste tre åren har Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna styrt […]

Läs mer

Motion om överfallslarm till personal

Motion om överfallslarm Sverigedemokraterna i Askersund anser att överfallslarm ska finnas tillgängligt för den personal som rör sig ute i samhället och känner ett behov. Otryggheten ökar drastiskt i vårt avlånga land. Vart våld, skjutningar och mord sker är oförutsägbart och sker i alldeles för hög utsträckning. Även lärare har blivit knivhuggna mitt på ljusa […]

Läs mer

Utdrag ur belastningsregistret för socialnämnden

Motion Krav på utdrag ur belastningsregister Sverigedemokraterna Askersund anser att utdrag ur belastningsregistret ska krävas av alla som är anställda inom socialförvaltningen i Askersund. I socialförvaltningen är flertalet berörda i en utsatt situation. Det är viktigt att den som är i behov av vård eller omsorg kan lita på vår personal i så hög utsträckning […]

Läs mer

Övriga dokument

Läs mer om vår politik från A-Ö!